PERSONA ATLAS


Ve čtvrtek 25. června se od 19:00 hodin uskuteční výjimečné divadelní představení v kině Varšava. Jde o mezinárodní projekt, který zahrnuje "osoby (personas)" existující v období mezi lety 2009-2014 v dokumentačním sběru prostřednictvím rozhovorů, poznámek, pozorování a představ hlavní protagonistkou - Idou Kat Baslev po celém světě. V rámci jedné hodiny jsou diváci konfrontováni s příběhy, které nutí k zamyšlení nad rolí umění, genderu, náboženství, lásky a ekonomie. Tento vzorek nastavuje zrcadlo společnosti i jako takové a zamýšlí se nad postavením jednotlivce v jejím rámci. Hra publiku nenabízí odpovědi, ale vede je k objevení rozporuplnosti a absurdnosti lidského života.

EXKLUSIVNÍ PŘEDSTAVENÍ !!!


Akce je podpořena kulturním fondem SML.