Koncert dechů ZUŠ

Na první vlaštovku spolupráce ZUŠ a kina Varšava v podobě koncertu dechových nástrojů se sešlo kolem 50-ti posluchačů. Průvodní obavy z akustických poměrů jednotlivých traktů foyer rozptýlily první tóny na hoboj a klavír. Zjistili jsme, že prostor je koncipován tak, že se v zadní části u klavíru slyší muzikanti, pod klenbou je prostor pro "hájení" a v části, kde jsou stolečky (hlavní trakt s barem) je slyšet vše konkrétně, příjemně kulatě a hlavně dostatečně nahlas i bez použití ozvučení. Za to jsme velice rádi a na 10. dubna plánujeme další komorní koncert mladého tria. Více informací o programu zanedlouho v našem programu.
 
Fotografie z první společné akce se sousedící ZUŠ. Těšíme se na další!


další fotografie ...


Dnes - v pondělí 16.3. - se koná přehlídkový koncert žáků na dechové nástroje s klavírním doprovodem z nedaleké ZUŠ Liberec. Zahraje zobcová i příčná flétna a hoboj. Na programu bude široké spektrum skladeb od Ars Antiqua po Ars Nova, včetně soudobých děl. Koncert se koná ve spolupráci se ZUŠ Liberec a tříd Zuzany Tipkové a Radky Rothové. Zveme všechny příznivce a podporovatele.


Předpokládaný konec koncertu je ve 20:00 hodin.