Pozvánka na výstavu "Houby v kině" - LK + spolek ZKV.

Vážení,

srdečně Vás na vernisáž výstavy na podporu kina Varšava, která se bude konat v pondělí 4.srpna 2014 od 16:00 hodin ve foyer budovy Libereckého kraje.

Tímto Vás srdečně zveme.


Soubor velkoformátových tištěných fotografií s tematikou mykoflóry zajištěné v budově kina Varšava ostře kontrastuje s krásou architektonické perly Liberce. Motivem k uspořádání výstavy je tendence ZKV k propagaci všeobecného uvědomění a pochopení situace domu, který svou výjimečností přesahuje hranice města.

Expozice podává svědectví o stavu budovy a předkládá zrcadlo možné budoucí reality, viděné optikou jasné vize spolku ZKV. Součástí vernisáže bude malé občerstvení, hudební doprovod a shrnutí dosavadní a budoucí práce na záchraně cenné budovy kina Varšava.

Záštitu nad touto akcí převzala radní LK pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova paní Ivana Hujerová.

Tisková zpráva ke stažení.