Prezentace zastupitelstvu města 27.9.2012

Dnes jsme měli příspěvek na zastupitelstvu s tím, co jsme za uplynulé měsíce udělali a co je nutné do budoucna, aby se projekt mohl pohnout.
Po našem příspěvku zazněla krátká debata mezi zastupiteli, jejíž závěrem je příslib, že tento projekt je podporován napříč politickým spektrem.